Werkwijze

Bert van Lienen

 

 

 

 

Werkwijze

Afhankelijk van uw vraag komen we een plan en werkwijze overeen die het beste past. 

In het geval van interim-management volg ik het voor het interim-management gebruikelijk methodische traject.

  • Vóór aanvang van de opdracht verken ik met u uw vragen en voorlopige inhoud van de opdracht. De uitkomst daarvan vertaal ik in een offerte en voorgesteld plan van aanpak;
  • Bij de start begin ik met de verkennende fase van het interim-management. Werkend weg maak ik als het ware een foto van de situatie;
  • Na zo’n 4 a 6 weken kunt u de rapportage tegemoet zien van de verkennende fase. Daarin vindt u ook een plan van aanpak (PvA) voor de uitvoerende fase van het interim-management (probleem, doel, actie). De bespreking van dat PvA is een belangrijk moment. Zijn we het eens over de geïdentificeerde problemen, de voorgestelde aanpak en inspanning? Ben ik de juiste persoon om de opdracht uit te voeren?
  • In de uitvoerende fase van het interim-management hebben we regelmatig een voortgangsoverleg. Is dit nog steeds wat wij samen bedoelen en heeft dat de beoogde uitkomsten? Is bijstelling nodig?
  • In de afrondende en overdrachtsfase kunt u een rapportage zien over de behaalde resultaten en treft u aanbevelingen voor de toekomst. Het is tevens een handig overdrachtsdocument voor de manager die er verder mee gaat.

Gedurende het interim-management ben ik altijd helder in mijn bedoelingen; ik kom graag en ik ga ook weer graag. Interim-management heeft een kop en een staart en zal bij mij niet gestuurd worden door een innerlijke wens om ergens te kunnen blijven. Zo blijf ik fris en van buiten naar binnen kijken; dat is immers wat uw nodig heeft?

Bij andere dan interim-opdrachten kunt u ook een heldere opdrachtbeschrijving/offerte tegemoet zien. De inhoud daarvan is afhankelijk van de aard van de opdracht.

contactgegevens