Interim

Interimmanagement

Interimmanagement is toepasbaar in diverse situaties.

Het kan gaan om een kortere of langere periode van overbruggingsmanagement waarbij het accent ligt op de continuïteit van een instelling(sonderdeel). In principe blijft de gekozen koers gecontinueerd. Indien tijdens de activiteiten echter zaken worden waargenomen die voor nadere bestudering of bijsturing in aanmerking komen, wordt u hierop attent gemaakt.

Interimmanagement kan ook op zijn plaats zijn bij het invoeren van (grote) veranderingen. In dit model, turn-around-management, neem ik plaats in de lijn en begeleid ik op een intensieve manier de implementatie van de verandering. Het kan ook zijn dat u nog niet precies weet wat de verandering moet zijn. In dat geval wordt er, werkende-weg, een uitgebreide analyse gemaakt van de omstandigheden, de omgeving en de kansen en bedreigingen en wordt in de vorm van een organisatieadvies een mogelijke oplossingsrichting aangeboden.

Orde op zaken stellen. Laten we het gewoon maar zo noemen. Soms komt u tot de conclusie dat het gewoonweg niet goed gaat in uw instelling(sonderdeel). Het is dan handig om gebruik te maken van mijn ervaringen, vaardigheden en inzichten.

Voorbeelden van mogelijke functies:

  • Regio-, cluster, divisie- en locatiemanagement
  • Manager van behandeldiensten
  • Manager van facilitaire diensten
  • Directeur zorg
  • Directeur/bestuurder van kleinere VVT-stichtingen

contactgegevens