Calamiteiten

Calamiteitenonderzoek

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt heeft geleid.

In het geval van een calamiteit of een vermoeden daarvan moet u binnen 3 werkdagen melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ, voorheen “IGZ”). U heeft vervolgens 8 weken de tijd om een onderzoek naar de calamiteit uitgevoerd te hebben en opgestuurd te hebben aan de IGJ. Bent u een VVT of GZ-instelling dan moet de onderzoekscommissie geleid worden door onafhankelijk en extern voorzitter.

Ik ben opgeleid om zo’n onderzoek volgens de eisen van de IGJ te leiden. Ik kan daarbij de PRISMA en SIRE-methoden gebruiken.

Neemt u snel contact met mij op, er moet immers snel gestart worden met de uitvoering van het onderzoek. Mocht ik zelf niet kunnen, dan kan ik putten uit mijn netwerk van opgeleide calamiteitenonderzoekers.

contactgegevens